رنگ کردن مو از گذشته های بسیار دور مورد توجه خانم ها بوده و مواد طبیعی مانند حنا برای رنگ آمیزی مو استفاده می شده که با گذشت زمان تولید تنوع بی شماری از رنگ های گیاهی و شیمیایی بازار رنگ مو را احاطه کرده است.زمانی رنگ مو به شکلی ساده اجرا می شد و […]