استفاده از کرم دست مختص سن خاصی نبوده و افراد از سن خردسالی تا آخر عمر می توانند از کرم های دست استفاده کنند و اگر دچار خشکی پوست باشند استفاده از کرم های نرم کننده و مرطوب کننده برایشان الزامی است . اولین و مهمترین مواد آرایشی که باید همه  ی افراد از آن […]