رقص یکی از انواع ورزشهایی محسوب می شود که در کنار القاء حس شادی و نشاط به تناسب اندام و سلامت جسمی و روحی افراد نیز کمک می کند.انواع رقص های مورد تدریس در مراکز آموزش رقص در شهر تهران شامل رقص های ایرانی ،عربی ، ترکی ، اسپانیایی ، هیپ هاپ ، سالسا ، […]