لحظاتی در زندگی هر فردی پیش می آید که مراجعه به روانشناس و روانشناسی فرد، ضرورت می یابد و اگر از مراجعه به روانشناس سرباز زده شود ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به خود فرد و یا اطرافیان فرد وارد شود.متأسفانه برخی افراد بر این باورند که فقط افرادی که دچار اختلال های روانی […]