داشتن موهای بلند شاید به نظر برخی نشانه ی کاملی از زیبایی باشد ولی اکثر افراد موهای کوتاه را ترجیح می دهند و دوست دارند موهای خود را با جدیدترین مدل های مورد پسندشان بیارایند.هر ساله تعدادی مدل مو به عنوان مدل موی سال معرفی می شوند که مورد توجه قرار می گیرند .ما قصد […]