سلول های ملانوسیت در مو ها وظیفه ی تولید ماده رنگی اصلی مو که همان ملانین است برعهده دارند حال اگر تولید ملانین در مو ها کاهش یابد مو ها شروع به سفید شدن می کند که به طور معمول سفید شدن موها بعد از سن سی و پنج سالگی آغاز می شود که البته […]