یکی از مشکلات پوستی که زیبایی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد به وجود آمدن جوش های سرسیاه در روی بینی و در برخی موارد در روی چانه است که خوشبختانه قابل درمان بوده و راهکارهای خانگی و کلینیکی برای رفع این مشکل وجود دارد. وقتی پوست مرده ،چربی ، آلودگی هوا وارد منافذ […]