دوره آموزشی تاتو از آموزش های سخت و سنگین در آرایشگری است که چون آرایش دائم محسوب می شود نیاز به دقت ،مهارت و تخصص دارد در این روش به طور مستقیم با لایه میانی پوست کار می شود و رنگدانه ها به این لایه وارد می شوند به همین دلیل احتمال بروز عفونت و […]