انجام لیزر بدن برای از بین بردن موهای زائد روشی مورد پسند است و به خوبی می تواند فرد را از شر موهای زائد خلاص کند اما اینکه این روش تا چه حد می تواند موجب بروز عوارض شود و آیا عوارض لیزر بدن در حدی است که ریسک آن را پذیرفته و از این […]