داشتن پوستی صاف و شفاف خواسته ی همه ی افراد است و یکی از مهم ترین عوامل زیبایی محسوب شده و داشتن آکنه ، لک و پیس ، چربی و چروک پوستی همه و همه در کنار هم موجب کاهش زیبایی و افزایش سن می شود.برخی عوامل طبیعی مانند نور خورشید و آلودگی های هوا […]