اکثر افراد در طول زندگی خود حداقل یکبار دچار نازک شدن ، شکنندگی ،توقف یا کند شدن رشد مو ها و یا برخی دیگر از بیماری های مرتبط با مو ها خواهند شد که البته بیشتر این مشکلات بدون درمان و یا با درمان های بسیار ساده و خانگی برطرف می شوند و نیازی نخواهد […]