شاید انتخاب رنگ لباس یا طراحی ناخن با مدل سال کار جذابی باشد اما انتخاب رنگ مو بر طبق رنگ سال کار درستی نیست چون ممکن است رنگ سال هماهنگ با رنگ پوست و قیافه ی شما نباشد و زیبایی شما را کاهش دهد پس در انتخاب هایلایت مو باید بیشتر دقت کرد از این […]