استفاده از کرم ضد چین و چروک اگر از سن پایین تر آغاز شود می تواند تأثیری بسزا در تأخیر انداخت شروع پیری پوست و ایجاد چین و چروک های پوستی داشته باشد و همچنین چین و چروک های ریز صورت و دست ها را محو کند اما اگر چین و چروک ها عمیق شوند […]