با رعایت تکنیک های آرایش صورت گرد می توانید چهره خود را جذاب تر نشان دهید . برخی از خانم ها تمایل دارند با بهره گیری از تکینک های آرایشی فرم صورت خود را تغییر دهند . همان طور که می دانید هر فردی فرم صورت منحصر به فرد خود را دارد ، به همین […]