آرایش عروس ایرانی باعث زیباتر شدن خانم ها در شب عروسی شان می شود . آرایش عروس  باید با دقت و تمرکز کامل انجام شود و فردی که مسئولیت این کار را برعهده دارد باید مهارت و تجربه لازم را برای انجام میکاپ داشته باشد . آرایش یا میکاپ در حقیقت به معنای پیرایش و […]