آرایش عروس برای صورت کشیده باید به گونه ای باشد که فرم صورت ازحالا کشیده خارج شود و گرد و بیضی به نظر برسد . ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که این کار چگونه ممکن است ؟ با استفاده از تکنیک های آرایشی می توان به نحو احسن آرایش عروس برای صورت […]