آرایش عروس صورت تپل از تکنیک و مهارت خاصی برخوردار است . همان طور که در مقالات قبل ذکر شد هر فردی از فرم صورت منحصر به فردی برخوردار می باشد و هر فردی تمایل دارد که عیب و نقص صورت خود را با استفاده از تکنیک های آرایشی پوشش دهد . به عنوان مثال […]