آمبره موی بلند یک نوع تکنیک رنگ آمیزی است . در تکنیک آمبره موی بلند بخش بالایی موها ، رنگ تیره تری از بخش پایینی موی شما خواهد داشت . در حقیقت موهای شما ظاهری دو رنگ به خود می گیرد . برای اینکه پایین موها روشن تر از بخش بالایی باشد باید پایین مو […]