آموزش لیفت و لمینت یک تکنیک و درمانی پیشرفته است که به منظور تقویت و بلند کردن مژه های طبیعی و حتی تقویت ابرو شما طراحی شده است . لیفت و لمینت یک جایگزین عالی برای اکستنشن مژه و افرادی است که از حساسیت به مواد آرایشی رنج می برند . لیفت باعث ضخیم […]