المنت مو یک روش طبیعی برای صاف کردن و احیا مو به شمار میرود . اگر شماهم از آن دسته از خانوم هایی هستید که بدنبال راهی هستید که با استفاده زیاد از سشوار و رنگ هایی شمیایی باعث ضعیف شدن تارهای موی خود و وز شدن آن شده اید و یا موهای فر دارید […]