اکستنشن ابرو و کاربرد آن اکستنشن  ابرو به دو صورت انجام میگیرد که در روش اول بصورت کاشت در کلینیک های زیبایی انجام میگیرد و در روش دوم به صورت موقت در سالن های زیبایی زیر نظر متخصص انجام میشود. اکستنشن ابرو چیست ؟ اکستنشن ابرو نیز مانند روش های دیگر برای پر پشت تر […]