اکستنشن چیست؟ و انواع آن… اکستنشن چیست ؟ اکستنشن انواع مختلفی دارد مانند : اکستنشن مژه , اکستنشن مو , اکستنشن ابرو  اکستنشن چیست …اکستنشن مو اضافه کردن مو به موهای طبیعی را اکستنشن میگویند .شایدبرای شماهم اتفاق که موهای خود را کوتاه کرده باشید و پس از مدت کوتاهی پشیمان شده باشید این میتواند […]