شهر کرج با بالاترین درصد مهاجر پذیری روز به روز بر جمعیت آن افزوده شده و نیاز به شناخت بهترین سالن زیبایی در مهرشهر کرج و سراسر این شهر بسیار حائز اهیمت است . برای شناخت بهترین سالن زیبایی باید به چه نکاتی توجه کرد ؟ در زمانه ای که نیاز به آرایش و پیرایش […]