با شیوع بیماری کرونا برگزاری جشن های عروسی به تعویق افتاده و طولانی شدن دوره ی کرونا زندگی عادی افراد را مختل کرده است .جشن عروسی از مهمترین اتفاقات زندگی هر شخصی است اما امرزه امکان برگزاری این جشن با وجود واگیر دار بودن بیماری کرونا به نظر غیر ممکن شده است. برای اینکه عروس […]