قبل از بهترین روش اصلاح صورت آن را با پاک کننده پاک کننده بشویید. دست و صورت خود را با آب گرم مرطوب کنید و مقدار پاک کننده به اندازه سکه را به صورت خود بمالید. محصول را به آرامی با انگشتان خود ماساژ دهید. سپس صورت خود را با آب بشویید و یا از […]