بهترین سالن زیبایی در تبریز در ادامه با ما باشید … همیشه زنان در تمام طول تاریخ و از هر قوم و قبیله و فرهنگ و رنگ پوستی علاقمند آرایش کردن بوده اند که البته نوع آرایش در زنان متفاوت بوده برای نمونه گروهی از سرخپوستان که زنان و دختران با اسید به شکل خاصی […]