میکاپ آرتیست کیست ؟ و چه توانایی دارد ؟ میکاپ به معنی تغییر دادن چهره و پوشاندن ایرادات چهره و نمایان کردن زیبایی های چهره است و به این افراد ،میکاپ میگویند . میکاپ ارتیست به شخصی گفته میشود که کار میکاپ انجام میدهد . امروزه باتوجه به تغییر سلیقه افراد و استفاده کمتر از […]