بیشتر خانم ها وقت و حوصله استفاده از مژه های تقلبی و مصنوعی را ندارند . بنابراین جای تعجب نیست که در سال های اخیر اکستنشن مژه به طور فزاینده ای محبوب شده است . امروزه داشتن مژه ای پر پشت آرزوی بسیاری از خانم ها است . برای داشتن مژه ای پرپشت ، کاشت […]