لیفت و لمینت مژه چیست؟ لیفت و لمینت مژه تقریبا هیچ تفاوتی باهم ندارند در ادامه به این دو مقوله خواهیم پرداخت لیفت مژه موادیست از جنس کراتین که در چند مرحله در طول یک روز روی مژه قرار میگیرد و مژه هارو مشکی و ضخیمتر و بلندتر میکند و باعث تقویت مژه میشود . […]