تکنیک فیکانتور PHI+CONTOUR در حقیقت یک تکنیک مدرن و جدید برای انجام تاتو چشم ، لب ، ابرو ، سایه چشم و خط مژه می باشد . اساسی ترین و اصلی ترین پایه در تکنیک فیکانتور رفع عیب و نقص و قرینه سازی در نقاط پلک و لب است . به منظور کمک به شما […]