امروزه صنعت مد و آرایش پیشرفت چشمگیری داشته است , رنگ و مش مو که از گذشته تا به امروز یکی از پرطرفدار ترین قسمت های این صنعت بوده امروزه دارای تنوع بسیار زیادی می باشد , دلیل این تنوع داشتن بازار تقاضا برای این صنعت می باشد. اوایل مشتریان این در واقع صنعت فقط […]