کالرملتینگ در حقیقت یک نوع تکنیک رنگ مو می باشد . رنگ کردن مو به روش کالرملتینگ همان طور که در عکس مشاهده می کنید کاملا مشابه تکنیک سامبره و آمبره می باشد . اما ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که تکنیک آمبره و سامبره چه تفاوتی با کالرملتینگ دارد ؟ در […]