آرایش چشم ها از سخت ترین قسمت آرایش است زیرا نیاز به مهارت و تمرین دارد حال اگر سایه چشم های متفاوت را بشناسید و با خصوصیات آنها آشناشوید شاید تا حدودی با انتخاب مناسب ترین سایه چشم برای خود آشنا شوید و پس از خرید آن با کمک آموزش های اینترنتی و تمرین مستمر […]