سایه ابرو چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ سایه ابرو یا میکروشیدینگ روشی دیگری برای پر کردن نواحی کم پشت ابرو میباشد که اکثر خانم ها با تاتو اشتباه میگیرند تفاوت میکروشیدینگ و تاتو در نگاه اول میتوان به طبیعی تر بودن بودن سایه ابرو نسبت به تاتو و همچنین طبیعی تر و ملایم تر بودن […]