یکی از دغدغه های هر خانمی بعد از انتخاب مدل ناخن، طرح های ناخن است. این که چه طرحی برای چه مدل ناخنی مناسب است و یا نسبت به رنگ پوست باید از چه رنگ و دیزاینی استفاده کرد، پرسشی است که ذهن بسیاری از خانم ها را به خود مشغول کرده است. در این […]