خشکی پوست صورت معمولاً چندان جدی نیست . در بیشتر موارد ناشی از عواملی مانند هوای گرم یا سرد ، رطوبت کم هوا و خیس شدن در آب گرم است . بعضی از افراد نسبت به دیگران مستعد خشکی پوست روی صورت هستند . روش های مختلف درمان و داروهای خانگی می توانند خشکی پوست […]