معرفی دفتر های ازدواج و طلاق در سمنان دفتر ازدواج و طلاق شماره 1 سمنان نام سردفتر : احمد غفاری جاهد نشانی محضر : ایوانکی – خیابان انقلاب – شماره 138 شماره تماس : 4620520-0232 کد پستی : 3591913453