لیفت و لمینت ابرو چیست لیفت و لمینت ابرو دو روش جدید برای حالت دادن و تقویت ابرو است. در این روش هم مانند روش لیفت و لمینت مژه برای تقویت و پرپشت تر کردن و ضخیمتر کردن ابرو بکار برده میشود . اگر میخواهید زمان زیادی را صرف آرایش ابرو و حالت دار کردن […]