انواع مدل های ناخن مدل های ناخن امروزه برای خانم ها از اهمیت زیادی  برخوردار است و خیلی از خانم ها به دنبال تنوع برای طرح و مدل برای ناخن های خود میباشند . امروزه مدل های بسیار زیادی از ناخن وجود دارد و هر شخص متناسب با شکل ناخن خود میتواند آن را پیاده […]