در حالت کلی به روشن کردن بخش های منظم و مرتب مو، مش یا هایلایت گفته می شود که معمولا در بخشی از مو ها یا کل مو ها اعمال می شود. مش کاری بسیاز ظریف و هنرمندانه می باشد که باعث جذابیت بیشتر موها می شود. در مرکز تخصصی رنگ و مش که در […]