مزوتراپی مو سر شامل تزریق داروهای مختلف به طور مستقیم به پوست سر است . این روش بر روی اپیدرم ، بافت همبند پوستی ، گردش خون و سیستم ایمنی و عصبی تاثیر به سزایی دارد . شواهد علمی بسیار کمی وجود دارد که نشان می دهد این روش می تواند ریزش مو را از […]