میکروبیلدینگ چیست؟ و چه کابردی دارد؟ میکروبیلدینگ چیست ؟؟؟ در میکروبیلدینگ از بیلد یا تیغ نازکی برای برش پوست وانتقال رنگ به لایه های زیرین پوست استفاده میشوند .این روش با استفاده از قلم دستی انجام میشود .این نوع روش یک نوع آرایش نیمه دائم است یعنی تا ابد باقی نمیماند و به ترمیم نیز […]