آیا تفاوت هایلایت و رنگ و مش را می دانید ؟ یکی از جنبه های ظاهر بیرونی زن ، که شخصیت او را مشخص می کند ، رنگ موهای او است . برخی از خانم ها و حتی مردها هستند که ترجیح می دهند رنگ مو طبیعی خود را تغییر دهند ، به گونه ای […]