ایجاد رگه های روشن در موهای تیره را هایلایت میگویند . هایلایت انواع مختلفی دارد که با توجه به تبحر آرایشگر و تجربه میتوانند مدل های جدید را به شما معرفی کند . هایلایت مو با یک آرایش ساده میتواند جذابیت چهره شما را بیشتر کند . هایلایت مو برای هایلایت مو دو روش وجود […]