واریاسیون مو به منظور از بین بردن تن قرمزی و زردی مو انجام می شود . تمام رنگ های مو بیشتر با یک طبقه خاص از رنگدانه ها به نام ملانین همراه است . ملانین ها رنگدانه هایی هستند که از یک اسید آمینه بنام تیروزین به دست می آیند . رنگ مو بستگی به […]