تاتو موقت یک روش از تاتو است که با استفاده از رنگ های موقت تتو یا برچسب و یا روش های سنتی دیگر صورت میگیرد . از مزایای این تاتو میشود به پاک شدن راحتتر آن اشاره کرد در ادامه این مقاله ما به تاتو موقت ابرو میپردازیم . تاتو موقت ابرو تاتو موقت ابرو […]