از جمله معیارهای زیبایی و نظافت خانم ها رسیدگی به ناخن ها، کاشت و طراحی ناخن می باشد. با توجه به اینکه کاشت ناخن به بهره گیری از روش های مختلفی انجام می شود ، ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که چه کاشت ناخنی بهتر است؟ در ادامه اطلاعاتی را در رابطه […]