استفاده از ضد آفتاب در زندگی امروز مسلماٌ کاری ضروری است زیرا با آلودگی هوا و زیاد شدن اشعه های مضر خورشید، آسیب به پوست نیز افزایش می یابد ، پس باید روش درستی در حفظ سلامت پوست اتخاذ شود .این روش می تواند استفاده از کرم های آرایشی و بهداشتنی باشد که با ترکیبات […]