ژلیش ناخن یاهمان لاک موقت برای افرادی مناسب است که به دنبال روشی بلندمدت برای طراحی ناخن های خود هستند استفاده از ژلیش ناخن و بلند نسبت به لاک معمولی دوام زیادی داشته و دیرتر پاک میشود. برای انجام ژلیش ناخن باید از دستگاه ال ای دی یا یو ای جهت استفاده در واقع ژلیش […]