کاشت ناخن کاشت ناخن در کشور ما رواج زیادی پیدا کرده است و هرکس بنا به دلایلی از کاشت استفاده میکند از جمله این دلایل میتواند داشتن ناخن های ضعیف و شکننده باشد و یا ایراد های ژنتیکی و برای زیباتر شدن ناخن هایشان از کاشت استفاده میکنند. انواع کاشت ناخن  کاشت به دو دسته […]